Personal

Styrgruppen är Fabriken Ekerös operativa beslutande organ.

Gruppen består av ett antal engagerade, noga utvalda ungdomar som träffas en gång i månaden och diskuterar verksamhetsutveckling, fattar beslut kring aktuella och viktiga frågor samt arbetar i verksamheten med egna arrangemang och projekt.
Styrgruppsdeltagare tillsätts efter rekommendation från befintliga deltagare. Det finns anställd personal med på styrgruppens möten men styrgruppen ska alltid vara i majoritet.

Bland annat ansvarar styrgruppen för de aktiviteter och tillställningar de själva vill arrangera samt för marknadsföring och förändringar i lokalen och verksamheten.

De ungdomar som är intresserade av att bli en del av styrgruppen pratar med personalen, sedan väljs ett antal ut för intervjuer rekrytering sker löpande i mån av plats.
Är du intresserad av att vara med och påverka?
Kontakta någon av oss!

 

Fabriken Ekerö drivs av de ungdomar som har en dröm.
Till sin hjälp har de ett antal anställda som bidrar med sin kompetens och sin energi på uppdrag av ungdomarna.

Studiefrämjandets personal i huset:

 

För att kontakta personalen direkt så är mailadressen fornamn(a)fabrikenekero.se