Verksamhet

Studiefrämjandet driver Fabriken Ekerö och Aktivitetsbyrån på uppdrag av Ekerö kommun sedan 2010.

Personalen fungerar som coacher och arbetar i praktiken på ungdomarnas uppdrag.
Aktivitetsbyrån fungerar som ett administrativt nav för verksamheten.

Inom Aktivitetsbyråns ramar organiseras aktiviteter som stärker ungdomars egna initiativ
och utvecklar deras drömmar.

I det arbetet har vi Fabriken Ekerö som ett verktyg för att fånga upp drömmarna.

Fabriken Ekerö är ett ungkulturhus i Ekerö centrum med danssal, konsertsal, replokal,
inspelningsstudio och vardagsrum/ mötesrum.

Verksamheten som sker i huset kan vara initierad och drivas av föreningsliv, skolor, organisationer eller av Fabriken Ekerös personal.

Men i de allra flesta fall så är det ungdomarna själva som initierar och driver projekt och verksamhet.

Genom personalen får ungdomarna det stöd de önskar för att kunna forma sina ideér och drömmar till att bli verklighet.

Lokalerna är främst till för alla ungdomar i åldern 15-23 som bor i kommunen.
Om du väljer att nyttja Fabriken Ekerö får du tillgång till egen nyckelbricka som gör att du
kan använda lokalerna när det passar dig.

Ta gärna kontakt med oss om du vill förverkliga en idé,
ta hjälp att söka ekonomiskt bidrag för ett projekt
eller vill ha lokaler till din verksamhet.

Ekerö kommun har instiftat ett bidrag som heter Snabb Slant som är riktat till ungas egna ideér
om vad de vill göra på sin fritid.
Snabb Slant kan sökas genom personalen på Fabriken.
Läs mer här…

Varmt välkommen!